Μίνι.. απολογισμός έργων και δράσεων από την ΔΚ Μυτιλήνης


Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα δημοτών και με βάση σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της, προέβη, μεταξύ άλλων δράσεων, στα παρακάτω:

 

·        Καθαρισμός περιοχής Υφαντηρίων, πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα ΤΕΛ, και σήμανση-οριοθέτηση για την πρόληψη ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και δημιουργία άτυπης χωματερής, σε συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

 

·        Μεσολάβηση προς το Δήμο Μυτιλήνης και την Τεχνική Υπηρεσία για την ασφαλτόστρωση της δημοτικής οδού Πληγωνίου – Ακρωτηρίου και άλλων δρόμων περιοχής Βίγλας.

 

 

·        Εισήγηση προς την Επιτροπή Κυκλοφοριακού και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης για επαναδιαγράμμιση των διαβάσεων πεζών σε όλες τις κεντρικές οδούς της πόλης και ιδιαίτερα έμπροσθεν όλων των σχολικών συγκροτημάτων και μονάδων καθώς επίσης και για την εγκατάσταση συστήματος φωτεινών σηματοδοτών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στον κόμβο του Φόρου (Σουράδα).

 

 

·        Κατάθεση πρότασης για ανάπλαση περιοχής ποταμού Λαγκάδας κατόπιν εισήγησης κατοίκων.

·        Εισήγηση για έλεγχο όλων των πυροσβεστικών κρουνών της πόλης σε συνεργασία της ΔΕΥΑΛ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης και προώθηση γενικότερων θεμάτων πρόληψης πυρκαγιών και οργάνωσης πυρασφάλειας με τη συνδρομή όλων των αρμόδιων φορέων.

·        Αυτοψία μελών του Συμβουλίου στο Βουναράκι και συμμετοχή στις λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων για εξέταση του προβλήματος με την επικείμενη τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και συζήτηση με τους δημότες και για άλλα προβλήματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη περιοχή.

·        Αίτημα προς τον ΟΤΕ για απομάκρυνση παλαιών τηλεφωνικών θαλάμων και προς το Δήμο Μυτιλήνης για αξιοποίηση ή απόσυρση παλαιών περιπτέρων που τελούν εν αχρηστία.

·        Παρέμβαση προς τη Διοίκηση του Βοστάνειου Νοσοκομείου για μεταστέγαση και στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής.

·        Μεσολάβηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για αντικατάσταση και αποκατάσταση λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους του Γηπέδου που παρέμεναν ανενεργοί επί μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω βλάβης.

·        Προώθηση προς υλοποίηση αιτημάτων για κοπή χόρτων, καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, συντήρηση πρασίνου, επισκευή δρόμων (πχ. Τζαίημς Αριστάρχου – Κιόσκι) και πεζοδρομίων, επισκευή σημάτων και καθρεπτών κυκλοφορίας, κοπή επικίνδυνων δέντρων σε δημόσιους χώρους (πχ ξερό πεύκο στο δημοτικό κήπο), αντικατάσταση φθαρμένων κάδων απορριμμάτων (πχ. περιοχή Νεάπολης), αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων ή και επέκταση δημοτικού φωτισμού σε δρόμους και συνοικίες της πόλης.

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ