Μπουλντόζες στην Βαστρια- Η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει το μεγάλο έργο της νέας δομήςΗ «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει και επίσημα το μεγάλο έργο κατασκευής των νέων δομών σε Λέσβο και Χίο και της αναβάθμισης της δομής στον Έβρο

 

Η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» είναι τελικά η ανάδοχος του έργου κατασκευής των νέων δομών σε Λέσβο και Χίο και της αναβάθμισης της δομής στον Έβρο, έπειτα από την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στη 2η φάση του διαγωνισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Η εταιρεία κατέθεσε προσφορά ύψους 132.313.667,82 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) 7,10 % επί του προϋπολογισμού του έργου.

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός έχει «φιλοτεχνηθεί» με τρόπο τέτοιο ώστε να αποκλείονται όλες οι τεχνικές εταιρείες ακόμα και υπό τη μορφή κοινοπραξίας, πλην των πέντε που διαθέτουν το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη συνολικού ύψους άνω των 284 εκατομμυρίων ευρώ, διαφορετικά αποκλείονται.