Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης- Πόσες θέσεις προκηρύσσονται για Γυμνάσιο και Λύκειο


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης θα διενεργηθούν οι ετήσιες κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.στο χώρο του Μουσικού Σχολείου σύμφωνα μετην Υπουργική Απόφαση 20923/Δ2/2021 - ΦΕΚ 878/Β/23-02-21.

 

Οι θέσεις που προκηρύσσονται για  κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου είναι οι εξής:

                                             

Β΄ Γυμνασίου:  3 θέσεις, Γ΄ Γυμνασίου:  5 θέσεις, Α΄ Λυκείου:  4 θέσεις, Β΄ Λυκείου:  4 θέσεις και Γ΄ Λυκείου 4 θέσεις.

 

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

 

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

ε. Για τη Γ΄τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Μορφολογία, Υποχρεωτικό Ατομικό όργανο-Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22510-25797.