Συνεδριάζει δια ζώσης στην Μυτιλήνη το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου με 5 θέματα


Και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανεμβολιαστους

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021 και αριθ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη σας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος.

 

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ1ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 179 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Χριστόφας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας & Ενέργειας.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 41/2021(ΑΔΑ:ΩΣΚ77ΛΩ-1ΤΔ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης & Αθλητισμού.

 

ΘΕΜΑ4ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. 

 

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών του Βόρειου Αιγαίου >>.