Δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 για τους Μελισσοκόμους της Λέσβου

 

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους της Λέσβου  ότι εκδόθηκε η Εγκύκλιος 178/136702/25-05-2021, ΑΔΑ :9ΨΩΗ4653ΠΓ-82Λ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία  όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ. αριθ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΔΑΟ ΛΈΣΒΟΥ, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Γραφείο 11.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την αίτηση θα πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος της Υπηρεσίας μας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.