Συνεδριάζει η Δημοτική κοινότητα Μυτιλήνης με τηλεδιάσκεψη και 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 10/2021

 

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 6:00μμ, τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (Νο10/2021), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4206) ΚΥΑ και την α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 – 60η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού», με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες εντός τελευταίου εξαμήνου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων που ορίζονται στην ανωτέρω νομοθεσία, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Εξέταση αιτημάτων κατοίκων περιοχών Ακρωτηρίου και Βαρειάς Μυτιλήνης για ονοματοδοσίες δημοτικών οδών.

 

Τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Βουναράκι Μυτιλήνης  (εισηγ. ΛΑ.ΣΥ. παράταξη της Δ/Κ Μυτιλήνης)

 

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης 2022

 

Προσδιορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους πόλης Μυτιλήνης.

 

Εξέταση αιτήματος δημοτών Χρυσομαλλούσας για μονοδρόμηση της δημοτικής οδού Οικονόμου Τάξη.

 

Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (ΦΟΠ) α) οδός Τερτσέτη 10 (Κιόσκι), β) οδός Καλογριάς Ελβίρας 21 (Καλλιθέα) κατόπιν αιτημάτων δημοτών.

 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την Αριθ. Γνωστ. 1053217/30-4-2018 (ver 2)  ΜΟΝΚΕΥ Ε.Ε.

 

Έγκριση δαπανών 2ης πάγιας προκαταβολής 2021 Δ/Κ Μυτιλήνης.

 

Χρήση ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου στον περιφερειακό δρόμο Κάστρου  (Πλαζ Τσαμάκια) μετά τις 30-9-2021.

 

Προτάσεις οδικής ασφάλειας στης Εθνικές Οδούς Α) Μυτιλήνης – Κρατήγου και β) Μυτιλήνης – Θερμής (εισηγ. Α. Κουζινόγλου).

 

Τοποθέτηση ραμπών ΑΜΕΑ σε τραπεζικά καταστήματα Μυτιλήνης (πρόταση δημότη κου Γρ. Βέτσικα)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ