Τετ α Τετ Βερρου-Μακρογιαννη για θέματα που αφορούν στην ΔΕΔΑΠΑΛ

 

Συνάντηση και συνεργασία του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου για θέματα που αφορούν στην ΔΕΔΑΠΑΛ, με το μέλος του Δ.Σ. αυτής και νέο Υπεύθυνο προσωπικού και λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γιώργο Μακρογιάννη.