Δεν κάνει ανασχηματισμό στο Δήμο Μυτιλήνης ο Στρατής ΚύτεληςΠαραμένουν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στις ίδιες θέσεις έως 31/08/22

Σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης και οι οποίες ήδη έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για την περίοδο 1/9/2021 έως 31/8/2022.

Οι Αντιδήμαρχοι θα ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες με την προηγούμενη περίοδο, εκτός από την Συντήρηση Κοιμητηρίων, η οποία για λειτουργικούς λόγους ανατέθηκε στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη.