Νέοι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης και κοινών απορριμμάτων σε πάρκα και παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης

Προμήθεια καλαθιών για πάρκα και παραλίες

Ο Δήμος Μυτιλήνης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη, προχώρησαν στην προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα, καθώς και ειδικών κάδων ανακύκλωσης και κοινών απορριμμάτων για τις παραλίες του Δήμου, µε σκοπό τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού των χώρων αυτών, την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανήλθε στις 44.331,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συνάντηση και συνεργασία του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου για θέματα που αφορούν στην ΔΕΔΑΠΑΛ, με το μέλος του Δ.Σ. αυτής και νέο Υπεύθυνο προσωπικού και λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γιώργο Μακρογιάννη.