Και επίσημα λιμένας πρώτου κατάπλου για τα πλοία αναψυχής από Τουρκία το λιμάνι της Πέτρας


Στην ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 50285/11-08-2021 ΦΕΚ 3712/11-08-2021, δεν  είχε συμπεριληφθεί ο λιμένας Πέτρας, ως λιμένας πρώτου κατάπλου στην Ελληνική Επικράτεια για τα πλοία αναψυχής   που προέρχονται από Τουρκία.

Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. διαμαρτυρήθηκε έντοντα για το ως άνω θέμα, στον Υ.Ν.Α.Ν.Π.  κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ζητώντας  επίμονα, αφού τηρούνται από πλευράς μας, όλες οι  προυποθέσεις να συμπεριληφθεί, εκτός του λιμένα Μυτιλήνης και το λιμάνι της Πέτρας.

Μη λαμβάνοντας καμία απάντηση όμως σχετικά, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε την 18/08/2021, τον Βουλευτή της Ν.Δ. στον Νομό μας, και Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, τον οποίο ενημέρωσε σχετικά, αν και ο ίδιος ήταν γνώστης του θέματος καθότι  τόσο ο ίδιος όπως και το Δ.Λ.Τ.Λ.,  είμασταν αποδέκτες πολλών παραπόνων , επαγγελματιών και πολιτών της Δ. Λέσβου, προσκομίζοντας μάλιστα και τα απαραίτητα έγγραφα για την λειτουργία της Πέτρας.

Κατόπιν όλων αυτών και των άμεσων  ενεργειών του κ. Αθανασίου, στην νέα ΚΥΑ που εξεδόθη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 51324 ΦΕΚ  3861/18-08-2021, συμπεριελήφθη και το λιμάνι της Πέτρας.

Μετά από την θετική κατάληξη του ανωτέρω θέματος, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αθανασίου, για την συμμετοχή του στην επίλυση του ανωτέρω θέματος και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους αρμόδιους φορείς, ότι το Δ.Λ.Τ.Λ., από την πρώτη στιγμή εντόπισε  το ανωτέρω πρόβλημα και  προέβη στις δέουσες ενέργειες, για την επίλυσή του, όπως κάνει πάντα, δίνοντας λύση στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται,  ενεργώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των επαγγελματιών όσο και των πολιτών.