Ξεκινά η αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικού δικτύου» με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ.

Ακόμη από τον Δήμο γίνεται γνωστό ότι δημοπρατήθηκε το έργο συντήρησης και επισκευής δύο σχολείων, του δημοτικού Παρακοίλων και του Γυμνασίου Πολιχνίτου.

Πρόκειται για έργο του τέως Δήμου Λέσβου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» που δημοπρατήθηκε από το Δήμο Μυτιλήνης.

Η σύνταξη της μελέτης και η επιλογή των σχολείων έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών κ.κ. Περιβολάρη και Βαρελτζή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 550.000 ευρώ εκ των οποίων 240.000 ευρώ αντιστοιχούν στα δύο σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου.