Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου


Ενεργοποίηση της πλατφόρμας  «Ηλεκτρονικό Ραντεβού» 

Σε πλήρη λειτουργία είναι από την Πέμπτη 12/8/2021 η πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για το «Ηλεκτρονικό Ραντεβού». Η πλατφόρμα αφορά τις κάτωθι κατηγορίες αδειών διαμονής της Κεντρικής Υπηρεσίας:  

             Ραντεβού για Καταθέσεις Επενδυτών (όλες οι κατηγορίες) 

             Ραντεβού για Καταθέσεις λοιπών κατηγοριών αδειών διαμονής αρμοδιότητας της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.  

             Ραντεβού για Λήψεις Βιομετρικών Επενδυτών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου και του σχετικού link: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/    

 

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχουν ενεργοποιηθεί οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 

Για όλη την επικράτεια 

για την ηλεκτρονική αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους  

για την ψηφιακή Αίτηση Μετάκλησης Πολίτη Τρίτης Χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 

για e - ραντεβού για δέσμευση ημερομηνίας επίδοσης και ανανέωσης άδειας διαμονής  

Για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου  

Ραντεβού για καταθέσεις επενδυτών 

Ραντεβού για καταθέσεις λοιπών κατηγοριών αδειών διαμονής αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας  του Υπουργείου  

Ραντεβού για λήψεις βιομετρικών επενδυτών