Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης και με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης στις 5 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

2.       

Έγκριση  δωρεάν παραχώρησης γραφείου για στέγαση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

3.       

Έγκριση 5ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

4.       

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΡΝ46ΜΓΘΓ-9ΗΙ) απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την επιχορήγηση του Σωματείου «Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου» για την διοργάνωση του Πανελλήνιου Διασυλλογικού και OPEN SPORTIVE Ποδηλατικού Αγώνα ENDURO, λόγω αλλαγής ημερομηνίας

5.       

Επιχορήγηση του Σωματείου «Όμιλος Αντισφαίρισης Λέσβου» για την πραγματοποίηση του 12ου Διεθνούς Τουρνουά Τένις  «ITF MYTILENE CUP U18»

6.       

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Μυτιλήνης κατά το σχολικό έτος 2021-2022

7.       

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Μυτιλήνης κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΘΕΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

8.       

Ενημέρωση για επικείμενη τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Βουναράκι Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

9.       

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 27/2021 απόφασης ΔΣ που αφορά την απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης, για την διαπλάτυνση της οδού Αγ. Φωτεινής

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

10.  

Σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης  του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων  Ζώων Συντροφιάς στον Σύλλογο Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

11.  

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Μυτιλήνης

12.  

Έγκριση απευθείας μίσθωσης δημοτικών ακινήτων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου

13.  

Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας και παραλαβή του κτιρίου για τη στέγαση του  Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

14.  

Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας και παραλαβή του κτιρίου για τη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού -  Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Λέσβου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ)

15.  

Γνωμοδότηση για επανατοποθέτηση μεμονωμένης ιδιωτικής πλωτής εξέδρας διαστάσεων 72τ.μ. έμπροσθεν κατοικίας ιδιοκτησίας KUS MUSTAFA RAHMI εντός οικισμού Περάματος Γέρας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε.Π.Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

16.  

Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «Σνακ-μπαρ-Καφέ-Αναψυκτήριο», επί της  οδού Π. Κουντουριώτη 2 της Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης

17.  

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2021

18.  

Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Μόριας λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου λόγω της θεομηνίας στις 28&29 Νοεμβρίου 2016»

19.  

Εξέταση αιτήματος ΟΤΕ για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Διασύνδεση ΜΑΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Νομ Αν. ΛΕΣΒΟΥ»

20.  

Πεζοδρόμηση παρόδου της οδού Κομνηνάκη στην Κοινότητα Μυτιλήνης

21.  

Τοποθέτηση πινακίδας STOP στην είσοδο της Κοινότητας Ακρασίου

22.  

Τοποθέτηση πινακίδων και παραβολικών καθρεπτών στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου

23.  

Τοποθέτηση παραβολικών καθρεπτών στην Κοινότητα Αγιάσου

ΘΕΜΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ

24.  

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων και  μοτοποδηλάτων (έως 50cc), που βρίσκεται στην Κοινότητα Περάματος της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

25.  

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων και  μοτοποδηλάτων (έως 50cc), (συστέγαση με κατάστημα εκμίσθωσης μοτοσικλετών), που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλωμαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας GMK ADVENTURES ΙΚΕ

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

26.  

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

27.  

Έγκριση 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

28.  

Έγκριση 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

29.  

Έγκριση 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

30.  

Έγκριση 36ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

31.  

Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

32.  

Έγκριση 38ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

33.  

Έγκριση 39ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

34.  

Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

35.  

Έγκριση 41ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

36.  

Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

37.  

Έγκριση 45ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

38.  

Έγκριση 46ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

39.  

Έγκριση αλλαγής του τίτλου Κ.Α. 30.7336.0002 του προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

40.  

Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλλη οικον. έτους 2020

41.  

Παράταση μίσθωσης ακινήτου, ήτοι γραφείου Α2 εμβαδού 38,41 τ.μ. με πατάρι, στο 1ο όροφο του κτιρίου Α επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21 Μυτιλήνη (Εμπορικό Κέντρο)  ιδιοκτησίας Ορφανού Σοφίας

42.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων α) «ΕΜΠΡΟΣ» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), β) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ), και γ) λοιπών τιμολογίων