Οι 4 βλάβες στο τροφοδοτικό του αγωγού της δεξαμενής Δ5 (Χυσομαλούσας)... φέρνει 4ωρη διακοπή υδροδότησηςΗ ΔΕYΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 27/8/2021θα γίνει διακοπή υδροδότησης από 10:00 έως 14:00 στις περιοχές Νοσοκομείου, Χρυσομαλλούσας, Χαλίκων, Γηπέδου, Ακαδημίας, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτηρίου και Ταξιαρχών λόγω επισκευής 4 βλαβών του τροφοδοτικού αγωγού της δεξαμενής Δ5 (Χυσομαλούσας) που υδροδοτεί τις παραπάνω περιοχές. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η ΔΕYΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης