Τα «ποθεν εσχες» των βουλευτών Γ. Μπουρνου, Χ. Αθανασίου, Μ. Κομνηνακα

 

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, όπως είχε προγραμματιστεί για χθες 29 Ιουλίου.

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αφορούν το 2020 (χρήση 2019).

Οι δηλώσεις εμπεριέχουν τα στοιχεία για τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, τη μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Κάθε χρήσης οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, καθώς και δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές.

Μπορείτε να δείτε τα πόθεν έσχες όλων των Βουλευτών της Λέσβου στα παρακάτω αρχεία: 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο

Μέγεθος

Μπουρνούς Ιωάννης

201.59 KB

Αθανασίου Χαράλαμπος

387.46 KB

Κομνηνάκα Μαρία

197.58 KB

 

Πηγή lesvosnews.net