Νέες παιδικές χαρές σε Μυτιλήνη, Παναγιουδα , Παπαδο και Πέραμα


«Προκηρύσσονται ακόμη 5 Παιδικές Χαρές»

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές) για την προμήθεια, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ».

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 460.777 €.

Το Πράσινο Ταμείο (Νομικό Πρόσωπο) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα χρηματοδοτήσει το Δήμο με το ποσό των 206.297 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα είναι από ίδια συμμετοχή του Δήμου.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία ΠΕΝΤΕ υποδειγματικών χώρων ψυχαγωγίας, άθλησης και κοινωνικοποίησης.

 

Πρόκειται για τις Παιδικές Χαρές:

1. Στην οδό Αδαίου Μυτιλήνης,

2. Στην Παναγιούδα,

3. Στην Καλλιθέα Μυτιλήνης,

4. Στο Πάρκο Παπάδου Γέρας,

5. Στο Πέραμα Γέρας.

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε: «Ο ρόλος της Παιδικής Χαράς είναι καταλυτικός στην κοινωνικοποίηση και στη διαμόρφωση της ψυχοσωματικής υγείας των παιδιών, γι’ αυτό από την πρώτη μέρα ενσκήψαμε στην επίλυση του προβλήματος της ανυπαρξίας πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών σε όλο το Δήμο».

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «ευχαριστεί την Υπηρεσία Προγραμματισμού αλλά και την Υπηρεσία Προμηθειών (οικονομική Υπηρεσία) του Δήμου για την εργατικότητα των στελεχών τους να φέρουν σε πέρας ένα πολυάριθμο πρόγραμμα υλοποίησης έργων και προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ήδη, μετά τις Παιδικές Χαρές που υλοποιούνται, 1) Κάτω Τρίτος, 2) Πηγαδάκια, 3) Παλαιόκηπος, 4) Αγιάσος, 5) Πηγή, 6) Λουτρά, 7) Μυχού, 8) Ασώματος, 9) Αγία Μαρίνα, αρχίζει η διαδικασία υλοποίησης των προκηρυσσόμενων σήμερα 5 Παιδικών Χαρών. Επίσης, στις αρχές του Αυγούστου προκηρύσσεται ο Διαγωνισμός άλλων 6 Παιδικών Χαρών: 1) Μόριας, 2) Επάνω Σκάλας 3) Χρυσομαλλούσας, 4) Παμφίλων 5) Αφάλωνα 6) Πύργων Θερμής (με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης). Ενημερώνουμε ότι όλες οι υπόλοιπες 25 Παιδικές Χαρές των κοινοτήτων, οι μελέτες των οποίων ολοκληρώνονται, θα προκηρυχθούν τμηματικά μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο».