Επικαιροποίηση στοιχείων για τους Πιστοποιημένους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ν. Λέσβου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούνται αποκλειστικά και μόνο οι Πιστοποιημένοι  Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ν. Λέσβου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία μετά το 2014, να μας αποστείλουν την βεβαίωση εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας)  στο e-mail: civilprotpvaigaiou@gmail.com