Ο μέχρι τώρα απολογισμός του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου


Ανακοίνωση από την  Δημοτική  Παράταξη ΞΕΚΙΝΑΜΕ  του ΔΗΜΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ  

 

Από τον Οκτώβριο του 2019 όπου συστάθηκε το νέο ΔΣ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η Παράταξή μας «ΞΕΚΙΝΑΜΕ» του Νίκου Χήρα  εκπροσωπούμενη από τον Δημοτικό μας Σύμβουλο  Γεώργιο Καραθανάση  δίνει  και θα δίνει  το παρόν σε κάθε διοικητικό συμβούλιο για τα συμφέροντα  του τόπου και των συνδημοτών μας .

Από τη μια θέση που δικαιούται η παράταξη μας εκ  των  τεσσάρων συνολικά που  έχει ο  Δήμος μας στο εννεαμελές Δ.Σ  ,  μετά από 20 μήνες  συνεχής παρουσίας,  πραγματοποιούμε έναν μικρό απολογισμό, προς ενημέρωση των συνδημοτών μας , των πεπραγμένων μας με αρωγούς τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Λ  και τα μέλη εκ του Δήμου Μυτιλήνης .

 

Συγκεκριμένα  :  

 

  1)    ΛΙΜΕΝΑ  ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ : 

• Επισκευές  στο κτήριο του πρώην Τελωνείου όπου τώρα στεγάζεται το Α΄ Λιμενικό Τμήμα  Σκ. Καλλονής.

• Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο ευπρεπισμός και ελαιοχρωματισμός στους  χώρους Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

• Αναμένεται άμεσα η έναρξη της αποκατάστασης  ζημιών  στο προσήνεμο  μόλο ( στους ιστούς) , η αντικατάσταση πυλώνων φωτισμού στο λιμένα και  τσιμεντόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα .

• Έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,  λιμενική μελέτη κόστους 23.447,72 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κόστους 23.447,72  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  

 

2)  ΛΙΜΕΝΑ  ΜΗΘΥΜΝΑΣ : 

•  Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο ευπρεπισμός και ελαιοχρωματισμός στους χώρους Χερσαίας Ζώνη Λιμένα και έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο λιμάνι .         

Συγχρόνως, έχει προγραμματιστεί η

αντικατάσταση των υπαρχόντων Pillars  

 με νέας τεχνολογίας .

• Έχει προταθεί  η ένταξη στο Π.Δ.Ε  2021 της αποκατάστασης θωράκισης προσήνεμου  μόλου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

•  Έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,  λιμενική μελέτη κόστους 23.447,72 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κόστους 23.447,72  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  

 

3)   ΛΙΜΕΝΑ  ΚΑΒΑΚΙ  ΠΕΤΡΑΣ :

•   Έχει ήδη πραγματοποιηθεί καθαρισμός και ελαιοχρωματισμός του χώρο   της Χ.Ζ.Λ. 

•  Έχουν προταθεί στο  Π.Δ.Ε 2021  εργασίες αναβάθμισης  προϋπολογισμού  έργου 117.000  ευρώ.( με Φ.Π.Α)

•  Έχει προταθεί  στο Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, για χρηματοδότηση η λιμενική μελέτη με κόστος 13.447,72 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κόστους  13.447,72 ευρώ.

•   Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση  από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου . για εκπόνηση της μελέτης έργων ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα συνολικού προϋπολογισμού  266.600 ευρώ     Προβλέπεται αίθουσα  αναμονής επιβατών , για κτήριο στέγασης Λιμενικού Σταθμού κ.λ.π.     

 

   Η  Δημοτική Αρχή  Δυτικής Λέσβου έχει ενημερωθεί τόσο το 2020 όσο και το 2021 για την ανάγκη  ανάθεσης μελέτης από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς το Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία.

 

4)  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΣΚΑΛΑΣ  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ :

• Έχει  πραγματοποιηθεί καθαρισμός  και βαφή του χώρου της Χερσαίας Ζώνη Λιμένα. Τοποθετηθήκαν καινούργια παγκάκια, ενώ παράλληλα αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα   στους πυλώνες φωτισμού . 

• Πιστώθηκε εκ νέου  το ποσό των 117.000 ευρώ , κατόπιν τροποποίησης της αρχικής απόφασης του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12.06.2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΣΒΟΥ" , το οποίο θα δημοπρατηθεί , ανατεθεί και θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Μυτιλήνης .

•  Έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το ποσό των 23.447,72 ευρώ  για λιμενική μελέτη  και 23.447,72 ευρώ  για μελέτη  περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

5)  ΛΙΜΑΝΙ  ΣΙΓΡΙΟΥ :

  Εκτός από το ποσό των 9.465.902,00 ευρώ, του Π.Δ.Ε. για το έργο ¨ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ   ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ  Α΄ΦΑΣΗ ¨ , πιστώθηκαν επιπλέον 2.398,158,79 ευρώ για έργα στο αλιευτικό καταφύγιο.

   Πρόσφατα επισκεφτήκαμε  με τον Αντιπρόεδρο του  Δ.Λ.Τ.Λ   κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο  στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον Γενικό Γραμματέα  προκειμένου να ενημερωθούμε για την καθυστέρηση που παρατηρείται στα έργα. Κατόπιν διαλογικής  συζήτησης πήραμε  τις διαβεβαιώσεις για  την επίσπευση  των εργασιών . Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία και  με τον εργολάβο του έργου κ.  Γ. Ψυχαράκη .

 Τον  ενημερώσαμε ότι πρέπει να προχωρήσει η υπάρχουσα μελέτη, με τις όποιες τροποποιήσεις έχει,   συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης συμπληρωματικής σύμβασης μας διαβεβαίωσε και εκείνος ότι θα συνεχίσει κανονικά τις  εργασίες 

 ώστε να  παραδοθεί το έργο το συντομότερο. 

 

6)  ΛΙΜΑΝΙ  ΣΚΑΛΑΣ  ΣΥΚΑΜΙΑΣ : 

•   Με μέριμνα του Δ.Λ.Τ.Λ. πραγματοποιήθηκε αγορά χρωμάτων, για την βαφή στα παγκάκια και στους πυλώνες φωτισμού, όπως και αντίστοιχη αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των πυλώνων.

• Έχει προταθεί  στο Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, για χρηματοδότηση η λιμενική μελέτη με κόστος 13.447,72 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κόστους  13.447,72 ευρώ.

•    Αποφασίστηκε στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ., η επισκευή της υπάρχουσας προβλήτας( προσήνεμος μόλος)  και καθαρισμός ( από φερτά υλικά) της Σκάλας Συκαμιάς.

• Αναμένεται η έγκριση του αιτήματος του  Δ.Λ.Τ.Λ. προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. 

 

6 )  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΕΡΕΣΟΥ :

Στο τεχνικό πρόγραμμα, εχουν προβλεφθεί 20.000 ευρώ + ΦΠΑ για  εργασίες βελτιώσεις . Απαραίτητη  η έκδοση  σχετικής άδειας από  την αρχαιολογία. 

 

7 ) ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΒΑΘΑ :

Έχουν προγραμματιστεί εργασίες αποκατάστασης συντήρησης εγκαταστάσεων 20.000 +ΦΠΑ . 

 

8 )  ΛΙΜΕΝΑ Σκαλας Παρακοιλων 

   Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες αναγνώρισης του λιμενισκου ώστε να αποκτήσει φορέα διαχείρισης . 

 

    Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, πραγματοποιείται καθημερινή και συστηματική εργασία με γνώμονα το δημόσιο καλό. Στην προσπάθεια αυτή, οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας και να βάζουμε πάνω από όλα το εμείς και όχι το εγώ .

  Ο τόπος μας είναι αυτός για τον οποίον αγωνιζόμαστε για μία ποιοτικότερη ζωή για τους δημότες μας.