Στην Ισπανία ομάδα εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομάδα εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης συμμετείχε σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+ Δράση ΚΑ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στη Μαδρίτη της Ισπανίας από 5-16 Ιουλίου 2021, με τίτλο «Επεκτείνοντας την εκπαίδευση».

Ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία με στόχο την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τη γνωριμία με εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν εισαχθεί σε άλλα σχολεία της Ευρώπης καθώς και τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για συνεργασία μεταξύ σχολείων του εξωτερικού.