Συνεδριάζει με 6 θέματα το Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης


Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δ/Κ Μυτιλήνης Νο 8/2021 με τηλεδιάσκεψη

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης 6:30μμ, τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (Νο8/2021).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση και ανακοινώσεις Προέδρου για τρέχοντα θέματα της πόλης και της Δημοτικής Κοινότητας, έγγραφα παρατάξεων, ερωτήσεις και εισηγήσεις-προτάσεις συμβούλων.

Συζήτηση επί έργων που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στην πόλη της Μυτιλήνης, αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων Δήμου Μυτιλήνης

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την Αριθ. Γνωστ. 1066013 (ver 4η) 24-2-2021 του Αντώνη Σακαράκη.

Προέγκριση ίδρυσης Κατ. Υγειον. Ενδιαφ. (ΚΥΕ) της Γονιδέλλη & ΣΙΑ Ε.Ε (“ΕΝΤΟΣ ΠΌΛΕΩΣ”).

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1208554/6-7-2021 της Α. Γκιγκιλίνης & ΣΙΑ Ε.Ε

Ονοματοδοσία-αριθμοδότηση κεντρικής οδού περιοχής Ακρωτηρίου Μυτιλήνης (αίτημα δημοτών)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ