211.578€ το κόστος των ζημιών στην Βόρεια Λέσβο από την κακοκαιρία της 21ης Μαΐου

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απέστειλε την πρώτη έκθεση της ειδικής επιτροπής

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απέστειλε την πρώτη έκθεση της ειδικής επιτροπής, που συνέστησε, με συνημμένο πίνακα απαιτήσεων από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)  και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις καταστροφές, που προκλήθηκαν από την ασυνήθη κακοκαιρία της 21ης Μαΐου 2021 στη Βόρεια Λέσβο. Το εκτιμώμενο κόστος των καταστροφικών ζημιών είναι 211.578€.