Προκήρυξη 120 θέσεων φοίτησης του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης


Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 120 θέσεις φοίτησης του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο συνημμένο και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, έχει αναρτηθεί προκήρυξη για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού και για την ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης. 

 

Ο συντονιστής της ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης

Καθηγητής Στράτος Γεωργούλας  

http://files.aspete.gr/elke/2021/Prosklisi%20Didaktiko%20EPPAIK-DIAVGEIA.PDF