Αναβαθμίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Σύμφωνα με τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα κατάταξης από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Γιώργο Πλακωτάρη, εγκρίθηκαν δύο ακόμη έργα του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τα ψηφιακά στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς».

 

Οι προτάσεις του Δήμου αφορούν στην περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με δεδομένη την υφιστάμενη εφαρμογή της λειτουργίας του «ψηφιακού δήμου» στη Δυτική Λέσβο. 

 

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι προτάσεις του δήμου για την «Υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «έξυπνης πόλης» του Δήμου», με προϋπολογισμό 269.887 ευρώ και για την «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς», με προϋπολογισμό 225.680 ευρώ.

 

Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο του πρώτου έργου που αφορά στα πληροφοριακά συστήματα και τις ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προβλέπεται η ανάπτυξη τριών (3) Πληροφοριακών Συστημάτων που αντιστοιχούν σε ισάριθμα πακέτα εργασίας.

 

1) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών πληρωμών και υποδοχής αιτήσεων εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Με την υλοποίηση αυτού του έργου εξυπηρετείται ο δημότης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στα Δημοτικά καταστήματα μειώνοντας επομένως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, την ταλαιπωρία του πολίτη και τη σπατάλη εργατοωρών. Ο χρήστης θα λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν επισκεπτόταν τις υπηρεσίες του Δήμου (με φυσική παρουσία). Ο Δήμος λαμβάνοντας το ηλεκτρονικό αίτημα θα το δρομολογεί προς διεκπεραίωση στην αντίστοιχη υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία θα ενημερώνει το σύστημα για την κατάσταση του όποιου αιτήματος. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα συνοδεύει την αίτηση του χρήστη και θα είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή η αναζήτηση - με τον αριθμό πρωτοκόλλου - μέσω του διαδικτυακού συστήματος, του αιτήματος και η παρακολούθηση της πορείας εξυπηρέτησής του. Αντίστοιχα με τους δημότες, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις του Δήμου, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους για εξυπηρέτηση μέσω του διαδικτυακού συστήματος, με πιστοποίηση μέσω Taxisnet. Οι λειτουργίες που θα παρέχει το σύστημα είναι οι ακόλουθες:

 

-Ηλεκτρονικές πληρωμές που αφορούν παραβάσεις του ΚΟΚ, πληρωμή ΤΑΠ, άδειες κοινοχρήστων χώρων, διακανονισμού οφειλόμενων ποσών κλπ

-Αναζήτηση του ιστορικού των συναλλαγών του

-Προσωπική καρτέλα χρήστη με τα στοιχεία και τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν

-Εκκρεμότητες πληρωμών

-Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος μέσω χαρτογραφικών υπόβαθρων Google Maps.

-Αναζήτηση φιλτραρισμένων πληροφοριών από τη Διαύγεια μέσω του υλοποιημένου portal.

-Αναζήτηση εκτελούμενων έργων στο Δήμο μέσω της χρήσης των Google Maps.

-Παρακολούθηση υποχρεώσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

2) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων και κάδων

 

Θα υλοποιηθούν δύο υποσυστήματα υποδομών “έξυπνης πόλης”, τα οποία θα ενισχύουν την υλοποίηση των υπόλοιπων Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου και θα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία υπόβαθρου για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την βελτίωση της ταχύτητας παροχής υπηρεσιών σε δημότες και επιχειρήσεις. Τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν είναι:

-Υποσύστημα τηλεματικής για διαχείριση στόλου για την πολιτική προστασία και μεταφοράς στερεών απορριμμάτων και

-Υποσύστημα ειδοποιήσεων και ελέγχου για κάδους απορριμμάτων και κάδους ανακυκλώσιμων υλικών

 

3) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)

 

Προβλέπεται η δημιουργία υποδομής γεωχωρικών δεδομένων για απεικόνιση και διαχείριση διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου Δυτικής Λέσβου Στο σύστημα θα φορτωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία χρήσιμα για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική απεικόνιση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, χωρίς να θίγονται προσωπικά δεδομένα πολιτών με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στο σύστημα GIS θα φορτωθούν ενδεικτικά πληροφορίες όπως :

-Χρήση γης (Χώροι Natura, αρχαιολογικοί χώροι, καταφύγια άγριας ζωής)

-Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Στοιχεία Οικονομικής Ζωής που δεν εμπίπτουν στα προσωπικά στοιχεία (Γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συνεταιρισμοί, κλπ)

-Στοιχεία πολιτισμού και ιστορίας

-Κοιμητήρια, χώροι πρασίνου, αρδευτικά δίκτυα, χώροι υπαίθριας διαφήμισης

 

Το δεύτερο έργο που εγκρίθηκε, αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου που αποτελεί και τον φορέα λειτουργίας

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου αυτού αποτελεί η ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή από το Επιμελητήριο Λέσβου επιχειρηματικής πληροφόρησης και δεδομένων προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και η λειτουργική διασύνδεση του με αυτές (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης). Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και τα μέλη του θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος στη δήλωσή του για την εξέλιξη αυτή, τόνισε για μία ακόμη φορά ότι η επένδυση του Δήμου στην ψηφιακή εποχή ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες της δημοτικής αρχής που υλοποιείται. «Για έναν τεράστιο δήμο σαν τον δικό μας, με 36 χωριά απομακρυσμένα μεταξύ τους, η εφαρμογή ψηφιακών και πληροφοριακών συστημάτων ήταν μονόδρομος και υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες. Με τη λειτουργία και του νέου έργου που μας εγκρίθηκε, η ψηφιακή μας δυνατότητα να εξυπηρετούμε τους δημότες ενισχύεται ακόμα παραπάνω και τα ψηφιακά εργαλεία που ήδη διαθέτουμε, αναβαθμίζονται για μια ακόμα πιο αποτελεσματική και άμεση διακυβέρνηση».


Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στρατής Ζαφείρης δήλωσε: «Τα νέα μας πληροφοριακά συστήματα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, ουσιαστικά επεκτείνουν την ψηφιακή μας λειτουργία και σε άλλες υπηρεσίες πέραν της Οικονομικής και της Τεχνικής. Πλέον μπαίνει και η Καθαριότητα και το Γραφείο Κίνησης στην ψηφιακή τους εποχή, ενώ θα προσφέρονται επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες από την πρότυπη ηλεκτρονική μας πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί, που θα εκμηδενίζουν το χρόνο διευθέτησης των όποιων αιτημάτων τους. Σε ότι αφορά στην πρόταση του Επιμελητηρίου που εγκρίθηκε μέσω του Δήμου μας, είναι δεδομένη η διάθεσή μας να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα με όποια δυνατότητα και να έχουμε».