Εκσυγχρονίζονται οι εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων, αντλητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών στην Μυτιλήνη


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ΔΕΥΑΛ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 1.416.610,34 ευρώ.

To έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, αντλητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών της πόλης Μυτιλήνης για την καταγραφή του συνόλου του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση με στόχο τον εντοπισμό των διαρροών του δικτύου ύδρευσης (αφανείς διαρροές, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδιάκοπη παροχή νερού στους δημότες μέσω της αύξησης των αποθεμάτων νερού της ΔΕΥΑΛ και της βελτίωσης της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης και κατ΄ επέκταση στις οικίες των καταναλωτών της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.