Αίτημα του Συλλόγου εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης για εξεύρεση μόνιμου χώρου

 

Ο Σύλλογός μας, έστειλε πρόταση προς τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Διοικητή του Νοσοκομείου, ώστε από κοινού να προχωρήσουν σε εξεύρεση μόνιμου χώρου στο κέντρο της Μυτιλήνης για τις Εθελοντικές Αιμοδοσίες, καθώς και για ενημερώσεις, εκδηλώσεις και εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής και Κοινωνικών προγραμμάτων.

Σε συνθήκες πανδημίας αλλά και για την διαρκή προστασία της υγείας των Εθελοντών και του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού, οι Αιμοδοσίες θα πρέπει να γίνονται σε χώρο, που δεν θα στεγάζει καμία άλλη παράλληλη χρήση και θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προσερχόμενους Εθελοντές και Εθελόντριες.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε τους Εθελοντές με δημόσια ανακοίνωση του Συλλόγου  μας.