Τρεις βλάβες στον τροφοδοτικό αγωγο ύδρευσης της νότιας ζώνης πόλης Μυτιλήνης


ενδέχεται να  διακοπεί η τροφοδοσία  της δεξαμενής Δ5

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή 25/6/2021 λόγω επισκευής τριών βλαβών του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της νότιας ζώνης πόλης Μυτιλήνης,  ενδέχεται να  διακοπεί η τροφοδοσία  της δεξαμενής Δ5 που υδροδοτεί στις περιοχές Νοσοκομείου, Χρυσομαλλούσας, Χαλίκων, Γηπέδου, Ακαδημίας, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτηρίου και Ταξιαρχών.

Εκτιμάται ότι σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης οιπαραπάνω περιοχές δεν θα υδροδοτούνται  από 10:00 έως 16:00  ή έως την αποκατάσταση των βλαβών του τροφοδοτικού αγωγού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.