Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον ελαιώνα της Λέσβου ζητά το δημοτικό συμβούλιο ΜυτιλήνηςΕπιστολή στους αρμόδιους

Αντιμετώπιση προβλήματος του Ελαιώνα της Λέσβου

Το Δημοτικό συμβούλιο Μυτιλήνης κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Κοινότητας Λουτρών κ. Μαμώλη, σε έκτακτη συνεδρίαση του, συζήτησε διεξοδικά το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγο ιδίως της κλιματικής αλλαγής στον ελαιώνα της Λέσβου και της βαθμιαίας καταστροφής του που εκδηλώνεται με την επιδεινούμενη κάθε χρόνο μείωση της καρποφορίας του. 

Για τον λόγο αυτόν ανέθεσε σε διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, κο Χατζηγιάννη Δημοσθένη, τον Αντιδήμαρχο Γέρας κο Μανούσο Παράσχο, τον δημοτικό σύμβουλο κο Κόμβο Στρατή και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λουτρών κο Μαμώλη Βασίλη να απευθύνουν επιστολή στις αρμόδιες Αρχές επισημαίνοντας το πρόβλημα αυτό προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίλυση του. Σε συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα του Ελαιώνα της Λέσβου, μεγαλώνει λόγο των εξαιρετικών μετεωρολογικών συνθηκών που οδηγούν σε αιφνίδιες μεταβολές της θερμοκρασίας που προκαλούν την ολοκληρωτική καταστροφή του προοφθαλμικού σταδίου του καρπού με αποτέλεσμα την διακοπή της καρποφορίας των ελαιοδέντρων. Τούτο δυστυχώς συμβαίνει για τρίτη συνεχή χρονιά, με άμεση συνέπεια την οικονομική καταστροφή των ελαιοπαραγωγών οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματα τους από την ελαιοπαραγωγή να μηδενίζονται. Παράλληλα η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τα παραπάνω συντελούν στην πλήρη εγκατάλειψη του ελαιώνα από τους ελαικαλλιεργητές και αποθαρρύνει τους νέους αγρότες να αναλάβουν αντίστοιχες αγροτικές εργασίες ελαιοπαραγωγής. Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα επιστολή μας απευθυνόμαστε προς όλου τους αρμόδιους ζητώντας από αυτούς την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και συγκεκριμένα :

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ασχοληθεί με την μέγιστη σοβαρότητα με το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελαιώνας του νησιού μας, αναθέτοντας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την τεκμηρίωση του προβλήματος και την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση του.

2. Να δωθούν οδηγίες από τον ΕΛΓΑ στους κατά τόπους ανταποκριτές του για να δέχονται αιτήσεις από τους ελαιωκαλλιεργητες για την αποζημίωση τους

3. Επιβάλλεται για το τόσο σοβαρό θέμα που οδηγεί στην ερημοποίηση της αγροτικής υπαίθρου του νησιού μας να δοθούν αποζημιώσεις από Εθνικούς Πόρους έτσι ώστε να υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση για το νησί μας με αυτήν που έχουν και οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης

κος Δημοσθένης Χατζηγίαννης

Ο Αντιδήμαρχος Γέρας κος Μανούσος Παράσχος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κόμβος Ευστράτιος

Πρόεδρος Κοινότητας Λουτρών κος Μαμώλης Βασίλειος