Σημαντικές παρεμβάσεις, σε αγροτικό και δασικό δίκτυο της Αγιάσου


Ο Δήμος Μυτιλήνης και η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου Διαμάντω Ρουγκέλη, έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις, τόσο στο αγροτικό, όσο και στο δασικό δίκτυο της Αγιάσου -υπενθυμίζουμε ότι το δάσος της Αγιάσου είναι περίπου 40.000 στρέμματα.

Μέχρι σήμερα έχει γίνει επισκευή και συντήρηση των αγροτικών δρόμων προς Πόταμα, προς Άντρεια, προς Λιάκα, προς Καλαθού, προς Καλάμι, προς Όλυμπο, προς Σύντα και προς Γριμάνι.

Άμεσα θα συνεχιστούν οι εργασίες και στους υπόλοιπους αγροτικούς δρόμους. Παράλληλα, γίνονται επισκευές και στο δασικό δίκτυο, στο οποίο υπάρχει μεγάλη ανάγκη συντήρησης του, για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Οι ανάγκες συντήρησης είναι πολύ μεγάλες και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των υπαλλήλων που εργάζονται ακόμη και τις αργίες για να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας. Οι εργασίες στο αγροτικό και δασικό δίκτυο να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.