Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το γήπεδο στην Αγία Μαρίνα Μυτιλήνης


εκτιμώμενης αξίας 298.763,41 Ευρώ

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 298.763,41 Ευρώ.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθειά της για ουσιαστικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν, προς όφελος των αθλητών κυρίως, αλλά και των αθλητικών συλλόγων που τις χρησιμοποιούν.