Επιτέλους! Δημοπρατείται η ανακατασκευή των ταρτάν στα Στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής

 

συνολικού προϋπολογισμού 1.191.561,35 Ευρώ.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη για το έργο «Ανακατασκευή Υποδομών Στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής», συνολικού προϋπολογισμού 1.191.561,35 Ευρώ.

Το έργο που θα εκτελεστεί στα δύο στάδια, αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών του ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης και του Δημοτικού Σταδίου Καλλονής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.