Παρουσίαση της πρόσκλησης της Επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


διαδικτυακά την Τετάρτη 9/6 και ώρα 6μμ.

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση της πρόσκλησης της Επιχορήγησης φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», με τη συμμετοχή των στελεχών της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ., που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9/6 και ώρα 6μμ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της φόρμας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.kalolesvos.gr

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5:           «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνική  και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.