Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μαθητών και Γονέων δημιούργησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου


Σύσταση Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μαθητών και Γονέων & Κηδεμόνων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου»

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βορείου Αιγαίου

 

Συστήνουμε:

 

A. Κεντρική Επιτροπή Συγκρότησης Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

 

 • Τσάκαλο Μιχάλη (phD.), Οργανωτικό Συντονιστή του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου,  κλάδου ΠΕ70.
 • Ψαραδέλλη Ευστράτιο (M.Ed.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.
 • Συρρή Ιωάννη (phD.), Οργανωτικό Συντονιστή του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής.
 • Τσουκαρέλλη Παναγιώτη (phD.), κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών.

 

Με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει φέρει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες) αντιμέτωπα με μια καινούρια ανησυχητική πραγματικότητα και έχει προκαλέσει ανατροπές στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής τους, η ανωτέρω Επιτροπή έχει ως έργο τη συγκρότηση και την επιστημονική εποπτεία λειτουργίας τεσσάρων (4) υποστηρικτικών Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και παροχής συμβουλευτικού έργου, ως ακολούθως:

 

1.      Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τη Λέσβο,

2.      Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο,

3.      Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τη Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά,

4.      Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τη Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους Ικαρίας.

Μέλη των Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης είναι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές δομές των νησιών ευθύνης τους (ΚΕΣΥ, ΕΔΑΥ, ΣΜΕΑΕ). Σκοπός της σύστασης των Ομάδων είναι η κάλυψη των συμβουλευτικών και υποστηρικτικών αναγκών μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων των ανωτέρω τυπικών σχολικών μονάδων, μέτρο που έρχεται να ενισχύσει και να επεκτείνει τη με αρ. πρωτ. 39317/ΓΔ4/19/03/2020 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών που έχουν λάβει αξιολόγηση ή βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από το Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

Καθεμία από τις Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης θα παρέχει, εξ αποστάσεως και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμβουλευτικό έργο και ενδυνάμωση για κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού ευθύνης της (μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός, γονέας/κηδεμόνας). Αποστολή των παραπάνω ομάδων είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που τυχόν θα ζητηθεί από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς των περιοχών ευθύνης τους, μέσω μιας οικείας πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Στόχος της ανωτέρω πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές, οι αξίες της αλληλεγγύης  και της υποστήριξης  σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, αποτελώντας ανάχωμα σε κάθε φαινόμενο πανικού, απομονωτισμού και κοινωνικού στιγματισμού σε όλη τη διάρκεια της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνουμε.

 

Η ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη παρέχεται μέσω συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων ή τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που κοινοποιούνται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα Β. Αιγαίου με το παρόν έγγραφο.

 

Β. Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης εξ αποστάσεως μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων των τυπικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για επικοινωνία μέσω πλατφόρμας, απαρτιζόμενες με εξειδικευμένο προσωπικό, ως ακολούθως:

 

 1. Ομάδα νήσου Λέσβου

Επιστημονικά υπεύθυνος:  Μπούμπας Δημήτριος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Καπαρού Μαρία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Μιχάλη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Μπαλοδήμου Σοφία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Γιαβρίμη Μαρίνα, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών),

·         Λύρα Χαρά, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών),

·         Ράλλης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 1. Ομάδα νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου

Επιστημονικά υπεύθυνος: Μπούμπας Δημήτριος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

  • Καρασογιαννίδου Βασιλεία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),
  • Αμερικάνος Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 1. Ομάδα νήσων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Επιστημονικά υπεύθυνος: Βούλγαρης Σταμάτιος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Βαφιά Βασιλική, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Καραβία Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Τσοπάνη Κλεοπάτρα, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 1. Ομάδα νήσων Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Ψαραδέλλης Ευστράτιος, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Τρεμούλη Σοφία, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών),

·         Μακρή Ελένη, κλάδου ΠΕ71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής).

 

 

Γ. Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης εξ αποστάσεως γονέων και μαθητών Γ’ Λυκείου, υποψήφιων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, απαρτιζόμενες με εξειδικευμένο προσωπικό, ως ακολούθως:

 

 1. Ομάδα νήσου Λέσβου

Επιστημονικά υπεύθυνος:  Μπούμπας Δημήτριος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Βουλαλά Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Κοντάρα Προκοπία, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Παπαδοπούλου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών),

·         Καρτσωνάκη Ελένη, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 1. Ομάδα νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου

Επιστημονικά υπεύθυνος: Μπούμπας Δημήτριος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

  • Στάμος Αλέξανδρος, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),
  • Χριστοφοράκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 1. Ομάδα νήσων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Επιστημονικά υπεύθυνος: Βούλγαρης Σταμάτιος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) του 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Παππά Αργυρώ, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων).

 

 1. Ομάδα νήσων Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Ψαραδέλλης Ευστράτιος, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Μέλη

·         Τσατσαλίδη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων),

·         Καλαφάτη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).

 

 Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και τους γονείς & κηδεμόνες αυτών, εκτός από την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος για συμβουλευτική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται και τηλεφωνικά στην υπηρεσία, σε συγκριμένες ημέρες και ώρες  για την αμεσότερη επικοινωνία με τους ειδικούς επιστήμονες.

 

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο σύνδεσμό:

http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/health/,

 

μέσα από τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση ή να αποστέλλουν το έγγραφο αίτημα υποστήριξης.

 

Για τηλεφωνική επικοινωνία υποστήριξης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου και των γονέων & κηδεμόνων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αναφερόμενες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται, λαμβάνοντας υπόψη το νομό κατοικίας τους από τη Δευτέρα 17/5/2021.

 

 

 1. Ομάδα νήσου Λέσβου

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΒΟΥΛΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ψυχολόγος

12.00-14.00

22510 37344 -

 

2251037345

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ

Κοινων. Λειτουργός

14.00-15.00

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Κοινων. Λειτουργός

15.00-16.00

ΚΟΝΤΑΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ

Ψυχολόγος

16.00-18.00

 

 

 1. Ομάδα νήσων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ψυχολόγος

12.00 – 18.00

2254024701

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Κοινωνική Λειτουργός

  12.00 – 18.00

 

 

 

 1. Ομάδα νήσων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ

Ψυχολόγος

11:00-17:00

6937459583 και 2271101193

 

 

 

 1. Ομάδα νήσων Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ψυχολόγος

11:00-17:00

2273087214

 

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κοινωνική Λειτουργός

11:00-17:00