Προσοχή: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Κηθύρων στη Μυτιλήνη λόγω οικοδομικών εργασιών


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 4/2021 από 19-05-2021 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 24-05-2021 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 11.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Κηθύρων στη Μυτιλήνη, από την συμβολή της με την οδό Ιθάκης έως και τη συμβολή της με την οδό Λευκάδος, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.