Δωρεά ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Επιμελητήριο Λέσβου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που επιτελεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, και κατόπιν αιτήματος αυτού, δώρισε στο σχολείο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του. 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου απαιτούν εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για να λειτουργήσουν.

Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρέδωσαν σήμερα Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 ο Πρόεδρος Βαγγέλης Μυρσινιάς και ο Οικονομικός Επόπτης Νίκος Αθανάσης, στον Διευθυντή του σχολείου, κ. Παναγιώτη Τσακίρη.