Π. Χριστοφας "Τα τοπικά συμβούλια αποτέλεσαν ζωντανά κύτταρα της τοπικής αυτοδιοίκησης"Σχόλιο του Παναγιώτη Χριστοφα για το νέο νομοσχέδιο στην αυτοδιοίκηση

Συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». 

Στη σημερινή συνεδρίαση θα συμμετέχουν και θα καταθέσουν τις απόψεις τους και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων μέσω του Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδας, καθώς είναι ήδη γνωστό ότι με το νέο νομοσχέδιο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τις κοινότητες. Η προβλεπόμενη αυτή κατάργηση θα είναι πλήγμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και πλήγμα για τις ίδιες τις μικρές κοινωνίες των κοινοτήτων. 

Τα τοπικά συμβούλια αποτέλεσαν ζωντανά κύτταρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η ύπαρξη ανεξάρτητων ψηφοδελτίων για τις κοινότητες, ήταν ένα πρώτο βήμα για την εμπλοκή με τα κοινά, νέων ανθρώπων ειδικά στην επαρχία, οι οποίοι έθεσαν εαυτούς στην κρίση του εκλογικού σώματος, αποδεικνύοντας πως οι «μικροκοινωνίες» μέσα στους δήμους, εκτός από ξεχωριστές ανάγκες και λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαθέτουν και νέους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει το πάθος να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τον τόπο τους. 

Θεωρώ πως η αντιμετώπιση που επιχειρείται στο εν θέματι νομοσχέδιο είναι σε μια λάθος κατεύθυνση συγκεντρωτισμού της εξουσίας, αντί της ενίσχυσης των κοινοτήτων με ρόλο ουσιαστικό και ωφέλιμο στο πλαίσιο και της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. 

Παναγιώτης Χριστόφας