Καθάρισαν τον αύλειο χώρο του Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν.Μυτιλήνης, στα Δάφια της Καλλονής


Ευχαριστήριο του Πρόεδρου Γεώργιου Καμπούρη και των μέλων του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καμπούρης και τα μέλη του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, με την παρούσα εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κο Ταξιάρχη Βέρρο, για την άμεση ανταπόκριση και συνδρομή του στο έργο του καθαρισμού του αύλειου χώρου του Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν.Μυτιλήνης, που βρίσκεται στα Δάφια της Καλλονής.

Η άμεση αποστολή συνεργείου καθαρισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, συντέλεσε στον ουσιαστικό εξωτερικό ευπρεπισμό του Κέντρου, συμβάλλοντας σημαντικά στην παροχή υπηρεσιών για το κοινωνικό όφελος.

Σας ευχαριστούμε πολύ.