Κ.Λ Μυτιλήνης «Να συμβάλλουν τα πλεούμενα στον έγκαιρο από θαλάσσης εντοπισμό τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς»


Ανακοίνωση