45 ακτές της Λέσβου στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης


Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 134 ακτές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τη Διεύθυνση Υδάτων Β. Αιγαίου

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου ξεκινάει στις 30 Μαΐου 2021 την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 134 ακτές των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2021.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρακολούθησης υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο, κάθε χρόνο, και στόχος του είναι  η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού, και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Ειδικότερα, παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε 45 ακτές της Λέσβου, 14 ακτές της Λήμνου, 34 ακτές της Χίου, 27 ακτές της Σάμου και 14 ακτές της Ικαρίας. Τη φετινή χρονιά εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολουθούμενων ακτών μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου δώδεκα (12) νέες ακτές (Αεροδρόμιο Μυτιλήνης, Άγιος Γεώργιος Λουτρ. Θερμής, Βοτσαλάκια Σκάλας Νέων Κυδωνιών, Κόκκινα Μάρμαρα Πλωμαρίου, Ταρσανάς – Αγία Παρασκευή Πλωμαρίου, Αμμουδέλι Πλωμαρίου, Τσόνια, Βαθύ Κριτήρι Καλλονής, Καλό Λιμάνι, Ταβάρι, Γαβαθάς και Πλαζ Σιγρίου). Για τις συγκεκριμένες νέες ενταγμένες ακτές αποφασίσθηκε να διεξαχθούν περισσότερες δειγματοληψίες, σε σχέση με τις υφιστάμενες, προκειμένου να συντμηθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνει η κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι η απονομή σε μία ακτή της «Γαλάζιας Σημαίας» γίνεται, μεταξύ άλλων κριτηρίων, και με βάση τα αποτελέσματα της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την αντίστοιχη κατάταξή της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία» είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει τις ακτές, που παρακολουθούνται καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου:

http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=15112

Στις ακτές, που πραγματοποιείται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου έχει τοποθετήσει ξύλινες πινακίδες ενημέρωσης κοινού, στις οποίες περιλαμβάνονται κωδικοποιημένα στοιχεία της ακτής, γενική περιγραφή ακτής (σύντομες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής) και  περιγραφή των δυνητικών πηγών ρύπανσης, εφόσον υπάρχουν. Παράλληλα, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης. Στις πινακίδες αυτές αναρτάται επίσης η τρέχουσα κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (με χαρακτηρισμό ως εξαιρετικής ποιότητας ή καλής ποιότητας ή επαρκούς ποιότητας ή ανεπαρκούς ποιότητας), όπως αυτή δημοσιοποιείται ετησίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προ της έναρξης της εκάστοτε κολυμβητικής περιόδου και με βάση τα στοιχεία μετρήσεων των προηγούμενων τεσσάρων ετών.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Βορείου Αιγαίου» 2014-2020.