Με ποσοστό έκπτωσης 30,62% η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. προσωρινός μειοδότης του δρόμου Καλλονής – Πέτρας

 

Η Εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 30,62% αναδείχθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προσωρινός μειοδότης του μεγάλου έργου της Λέσβου Οδικού άξονα Καλλονής- Πέτρας προϋπολογισμού 19.650.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης στην περιοχή της Δυτικής Λέσβου που θα έρθει να προστεθεί στα άλλα μεγάλα έργα, στο  λιμάνι Σιγρίου και στο δρόμο Καλλονής- Σιγρίου.