30 νέες θέσεις εργασίες στον Δήμο Δυτικής Λέσβου μέσω του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες και υπέβαλε επίσημα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη συμμετοχή του στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2021, το οποίο έγινε αποδεκτό.

 

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ζητά -μέσω μετάταξης μονίμων υπαλλήλων- ενδιαφερομένους για 30 θέσεις των εξής ειδικοτήτων:

ΔΕ Διοικητικού (1)

ΠΕ Οικονομικού (1)

ΠΕ Λογιστικού (1)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (2)

ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) (1)

ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) (1)

ΠΕ Μηχανικών –Πολιτικών Μηχανικών (4)

ΠΕ Μηχανικών –Τοπογράφων Μηχανικών (2)

ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων (2)

ΔΕ Τεχνιτών (1)

ΔΕ Οδηγών (3)

ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου) (1)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (3)

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) (1)

ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων (1)

ΠΕ Περιβάλλοντος (1)

ΥΕ Εργατών Πρασίνου (1)

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (1)

ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων (1)