Συνεδριάζει με 3 θέματα το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 6/2021

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 με ώρα έναρξης 6:00μμ τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (Νο6/2021).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ: έργο ομβρίων Λαγκάδας, βιολογικός νότιας Μυτιλήνης, δίκτυο ύδρευσης κι αποχέτευσης της πόλης, αποκατάσταση οδοστρωμάτων κλπ. (παρουσία του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ ΑΕ κου Γ. Φλώρου)

Περιοδική (νυχτερινή) πεζοδρόμηση της περιοχής Λαδάδικα στο ιστορικό κέντρο της πόλης για το καλοκαίρι 2021 (αίτημα Συλλόγου Εστίασης Μυτιλήνης «ΑΣΠΙΔΑ»)

Δημιουργία παιδικής χαράς στο Πληγώνι (εισήγηση επιτροπής κατοίκων Νεάπολης-Πληγωνίου)

Προτάσεις για τη βελτίωση κι ανάπλαση της περιοχής του ποταμού Λαγκάδας (εισήγ. δημότη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ