Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Ενημέρωση πολιτών για τη διαδικασία αποζημιώσεων από τη θεομηνία της 21ης Μαΐου 2021


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,  ενημερώνει τους πολίτες ότι βάση του νομοθετικού πλαισίου είναι η αποκλειστικά  αρμόδια για την καταγραφή ζημιών των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου συστήνει επιτροπή καταγραφής ζημιών η οποία θα επιλαμβάνεται της καταγραφής κατόπιν αιτήσεως. Η Επιτροπή αρχίζει από σήμερα την καταγραφή .      

Οι αιτήσεις των πληγέντων πολιτών θα κατατίθενται στο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Βουρνάζων 2, Μυτιλήνη στον 1ο όροφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας  2251200300, 2251354810 και 2251354809

Στόχος της Περιφέρειας η άμεση αποκατάσταση των ζημιών.