18 προτάσεις για την ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίαςσυνολικής δημόσιας δαπάνης 2.529.618€.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε 18 πράξεις εντάξεως στην ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.529.618€.