Γιάννης Μπουρνούς: Να λάβουν οικονομική στήριξη οι 1706 αποκλεισμένες επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο


Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργίαδη, κατέθεσε ο Βουλευτής Ν.Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς, για την ανάγκη οικονομικής στήριξης των 1706 επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, που αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Την ερώτηση συνυπέγραψε ο Βουλευτής Ν.Χίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Στις 14 Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων που αφορούσε στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με καταληκτική ημερομηνία την 14η Ιανουαρίου 2021. Σκοπός του προγράμματος ήταν - τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόσκληση - η οικονομική στήριξη, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, των επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν ανεπάρκεια ρευστότητας και είχαν υποστεί σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατατέθηκαν συνολικά 3823 αιτήσεις ενώ, τελικά, εγκρίθηκαν μόνο οι 1785, ποσοστό μικρότερο του 50% (46,69%). Εκτός των 332 αιτήσεων που απερρίφθησαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, οι υπόλοιπες 1706 αιτήσεις αξιολογήθηκαν κάτω από την βάση του 21.70, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από το πρόγραμμα λόγω ανεπάρκειας πόρων. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας, απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις και τη συμβολή έμπειρων μελετητικών γραφείων και οικονομολόγων, ως προς την κατάθεση της αίτησης προς αποφυγή λαθών καθοριστικών για την έκβαση της αίτησης. Απαιτούσε, δηλαδή, πρόσθετη οικονομική δαπάνη για τις ήδη επιβαρυμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου. 

Οι 1706 επιχειρήσεις, που πληρούσαν τους όρους του προγράμματος, αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω περιορισμένης πίστωσης, συγκαταλέγονται σε αυτές, που, κατά κοινή ομολογία, απειλούνται άμεσα με οριστική παύση της δραστηριότητάς τους. Ως εκ τούτου, ο Γιάννης Μπουρνούς θεωρεί επιτακτική ανάγκη την επιχορήγηση αυτών των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους σε αυτές, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες των νησιών του Βορείου Αιγαίου, που έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δεινή κατάσταση. 

Επιπλέον, πολλοί ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών πληττόμενων επιχειρήσεων αποκλείστηκαν από την επιχορήγηση, είτε εξαιτίας της μη συμπερίληψης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους στο πρόγραμμα, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια όπως θεσπίστηκαν, είτε λόγους τυπικών παραλείψεων. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Γιάννης Μπουρνούς καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι 1706 αποκλεισμένες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου, αλλά και να εκπονήσει νέο σχετικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης, που να συμπεριλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις, των οποίων ο ΚΑΔ εξαιρέθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα.