Παρέμβαση από το 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το πρόγραμμα Covid-19 της ΠΕ Β. Αιγαίου


Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για  Covid  19

Η ανακοίνωση  από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 26/4/21 των αποτελεσμάτων  χρηματοδότησης  1784 επιχειρήσεων της  Περιφέρειας  μας που επλήγησαν από την πανδημία του Covid 19  με το συνολικό  ποσό 40.052.115 ευρώ και με βάση  χρηματοδότησης  το 21,79,  επιφύλαξε δυσάρεστη έκπληξη  για 1706 επιχειρήσεις  που έμειναν εκτός λόγω εξάντλησης  του διαθέσιμου κονδυλίου.

Επειδή όπως  ήδη έχει επισημανθεί τα κριτήρια  ένταξης στο πρόγραμμα –μονάδες απασχόλησης, κέρδη , κύκλος εργασιών – είναι μεν αντικειμενικά αλλά  ιδιαίτερα το κριτήριο του  κύκλου εργασιών  μπορεί να έχουν οδηγήσει σε σοβαρές  στρεβλώσεις  την όλη διαδικασία  ένταξης  στο πρόγραμμα θεωρούμε ότι επιβάλλεται η γενναία ενίσχυση  του Προγράμματος  ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που επλήγησαν τόσο πανελλαδικά  αλλά και ειδικότερα  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το αίτημα μας για  ενίσχυση των επιχειρήσεων  της Περιφέρειας μας  ενισχύεται ιδιαίτερα από τις πρόσθετες επιπτώσεις  που, ως γνωστόν, έχει επιφέρει  και εξακολουθεί  να επιφέρει στις χειμαζόμενες οικονομίες  των νησιών μας  το  διαρκές πρόβλημα των μεταναστευτικών /προσφυγικών ροών . Επιπλέον δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε στο ίδιο πλαίσιο ότι, με βάση τα  τελευταία δημοσιευμένα  περιφερειακά στοιχεία για το κατά κεφαλή ΑΕΠ των 12 Περιφερειών της χώρας,  η Περιφέρεια  Β. Αιγαίου κατατάσσεται πλέον  στην τελευταία θέση .( ΕΛ.ΣΤΑΤ. Περιφερειακοί, Λογαριασμοί 2018) .

Ένα  επιπλέον ζήτημα που θέλουμε να επισημάνουμε  είναι ο αντιαναπτυξιακός συμψηφισμός  της  δωρεάν επιδότησης  με τυχόν εκκρεμείς φορολογικές  ή /και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όπως αυτό προβλέπεται από την 6η τροποποίηση  της πρόσκλησης της Περιφέρειας για το πρόγραμμα ενίσχυσης  των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Η  διάταξη αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο να  εκμηδενίσει τα οφέλη που προσδοκούν να έχουν από την επιδότηση οι εντασσόμενες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις. Επειδή με  την εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης  εισάγεται ουσιαστικά η δυνατότητα  της κατάσχεσης μέρους ή και του συνόλου,  από τη Διοίκηση, της χορηγούμενης επιδότησης  είναι επιβεβλημένη η άμεση κατάργησή της  και η θέσπιση του ακατάσχετου  όπως  εξάλλου αυτό προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις  κρατικών επιδοτήσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος του 13ου ΠΤ,

Μπαρούτης Παναγιώτη