Στις 11 Ιουνίου η δημοπράτηση του έργου της βελτίωσης βατότητας της οδού Ακράσι-Δρότα


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη προκήρυξη της ανάθεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ακράσι-Δρότα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ.

Το έργο αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής και προβλέπει:

- Την ασφαλτόστρωση 2.500 μέτρων

- Την κατασκευή κρασπεδόρειθρων

- Τεχνικά έργα για την εξυγίανση του εδάφους

- Έργα που θα εξυπηρετούν την απορροή των υδάτων

- Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης.

 

Το έργο θα δημοπρατηθεί έως τις 11 Ιουνίου.