Στο Leader η επισκευή του Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης που γίνεται τοπικό κέντρο πληροφόρησης


Με αποφάσεις της ΕΤΑΛ Λέσβου εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» του LEADER και οι δύο προτάσεις της:

1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 444.300,32 €.

2) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 238.340,71 €.

Συγκεκριμένα:

 

1) Στο Παλαιό Λιμεναρχείο προβλέπεται να υλοποιηθούν:

- Επισκευή-ανακατασκευή του κτηρίου, καθώς στο διάστημα που παραμένει κενό, έχει υποστεί μεγάλες φθορές.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες ως Κέντρο Πληροφόρησης, όπου στους δύο ορόφους του θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής πληροφόρησης τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

2) Στην επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης προβλέπονται:

- Καθαρισμός μονοπατιών και τοπικές επεμβάσεις επί των μελετώμενων διαδρομών.

- Σήμανση και πινακίδες πληροφόρησης σε διασταυρώσεις, στις εισόδους της διαδρομής και στα σημεία ενδιαφέροντος.

Οι Υπηρεσίες του Προγραμματισμού και Τεχνικών του Δήμου μας άμεσα θα προβούν στη δημοπράτηση των παραπάνω έργων.