Άκυρη η σύσταση του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού και Πολιτισμού του δήμου Μυτιλήνης

Φώτο αρχείου

Πίσω παπά τα στέφανα, για την σύσταση του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

 Και αυτό γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με απόφαση της κατόπιν ένστασης από τους Δημοτικούς Συμβούλους Βάσω Χοχλάκα και Παναγιώτη Ανδριώτη, ακύρωσε την προ ημερών απόφαση σύστασης του. 

Ο λόγος? 

Τα μέλη που ορίστηκαν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, 9 στον αριθμό, τα οποία δεν αποτελούν τα 3/5 που ορίζει ο νόμος.

 Με απλά λόγια η Δημοτική Αρχή όρισε περισσότερα από όσα δικαιούνταν μέλη, με αποτέλεσμα η απόφαση να θεωρείται άκυρη.  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Νομικό θα πάει ακόμα πιο πίσω όσον αφορά την λειτουργία του, η σύνθεση θα αλλάξει ως προς την αντιπολίτευση η οποία θα ορίσει ένα ακόμη μέλος και τα προβλήματα θα συνεχίζονται. 

Την ίδια ώρα που στον Δήμο Δυτικής Λέσβου το ίδιο Νομικό έχει συσταθεί εδώ και εβδομάδες, έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και παράγει έργο, οφείλει πλέον ο Δήμαρχος Μυτιλήνης να ζητήσει ευθύνες από όλους όσους εμπλέκονται και δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν μια διαδικασία όπως προβλέπει ο νόμος. 

Αναλυτικά η απόφαση της Αποκεντρωμένης: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 227 του ΚΔΚ το διοικητικό συμβούλιο των δημοτικών ιδρυμάτων απαρτίζεται από τον δήμαρχο ως πρόεδρο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που αυτός θα ορίσει ως πρόεδρο και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των οποίων ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον σε αυτό απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Κατ' εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση του ΔΣ του οικείου ιδρύματος από το δημοτικό συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι δημότες υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς και ο μετέχων στο ΔΣ κατά το άρθρο 228 ΚΔΚ σε περίπτωση πρόβλεψης της συμμετοχής του στο οικείο προεδρικό διάταγμα σύστασης, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέραμε και στην 52/10-10-2014 εγκύκλιό μας, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.  

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω σε σύνολο έντεκα (11) μελών από τα οποία αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. τα τρία πέμπτα (3/5) είναι: 11Χ 3/5=6,6 και επομένως το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δηλαδή επτά (7) και επομένως ο Δήμαρχος πρέπει να ορίσει επτά (7) μέλη ανεξαρτήτως εάν είναι αιρετοί ή δημότες. Εάν σε αυτούς προσθέσουμε και τον Αντιδήμαρχο που είναι αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ex officio, σύμφωνα με το καταστατικό του νέου Νομικού Προσώπου, υπολείπονται άλλα τρία μέλη που θα πρέπει να ορισθούν από τις άλλες παρατάξεις. Επειδή η αριθμ. 53/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ3Φ46ΜΓΘΓ-ΑΚΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης δεν ελήφθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθμ. 53/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ3Φ46ΜΓΘΓ-ΑΚΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης», για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό».

  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της winmasters και δείτε όλες τις διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές σε pre-match και live αγώνες, όπως επισης και το νόμιμο online καζίνο για φρουτάκια, μπλακ τζακ, ζωντανούς ντήλερς και ρουλέτα.