Προτάσεις του Ν. Χηρα για τους δασικούς χάρτες της Λέσβου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ύστερα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τους δασικούς χάρτες και που αφορά την περιοχή Νήσου Λέσβου όπως αποτυπώνονται οι εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ,  όπου το θέμα συζητήθηκε σε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω  τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα στις 29/ 03 /2021 , η πρόταση της παράταξής μας η οποία θα αποσταλεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η παρακάτω πιστεύοντας να γίνει αποδεκτή από την νομοπαρασκευαστική  επιτροπή που έχει συγκροτηθεί.

Ζητούμε:

1. Να διασφαλισθεί ότι δεν θα διακινδυνεύσει η ιδιοκτησία, κανενός ιδιοκτήτη, κανενός αγρότη. Έτσι πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι λεγόμενοι ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας (ανταλλάξιμες γαίες, κλήροι, εποικισμός, κ.α.), αλλά και οι κληρονομιές, τα συμβόλαια, οι γονικές παροχές κλπ.
2. Να γίνουν αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές για τον σωστό χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Εννοείται δε ότι, όποια έκταση έχει χαρακτηρισθεί ως καθαρή δεν θα επανεξετάζεται.
3. Τα πρόδηλα (ολοφάνερα) σφάλματα των αποκεντρωμένων Διευθύνσεων Δασών να ρυθμίζονται (διορθώνονται), αυτοδικαίως, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών, (ατελώς).
4. Σε περίπτωση, μη διόρθωσης αυτεπαγγέλτως των σφαλμάτων, τότε ο ενδιαφερόμενος να προβάλλει αντιρρήσεις στις Επιτροπές με καταβολή κάποιου τέλους. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι πράγματι πρόκειται για σφάλμα, τότε το τέλος πρέπει να επιστρέφεται.
5. Το ύψος του τέλους πρέπει να είναι πολύ μικρό ενόψει των σημερινών οικονομικών συνθηκών.
6. Οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να καταβάλλονται κανονικά.
7. Πρέπει να παραταθεί ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων, τουλάχιστον μέχρι τέλους του έτους, ενόψει του κορωνοϊού και του καλοκαιριού.