Η απάντηση της ΔΕΥΑΛ στους κατοίκους του Μανταμαδου για τα έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης


Η ΔΕΥΑΛ απαντάει αναλυτικά στην επιστολή κατοίκων του Μανταμαδου για τις εργασίες που έχουν γίνει στον οικισμό στα πλαίσια αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης

 

Η ΔΕΥΑΛ έχει προτάξει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ. Ειδικότερα το παλαιό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μανταμάδου αποτελείτω από αμιαντοσωλήνες, εκτός μικρών τμημάτων του που αντικαταστάθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν με σωληνώσεις PVC χωρίς αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ, ενώ σε αυτά τα τμήματα λειτουργούσαν παράλληλα και τα παλαιά δίκτυα αμιάντου χωρίς να έχουν ακυρωθεί.

Σήμερα ο Μανταμάδος διαθέτει νέο & σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης από σωληνώσεις πολυαιθυλενίου ενώ πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου ταυτόχρονη και σταδιακή ακύρωση του δικτύου των αμιαντοσωλήνων.

Επισημαίνεται ότι το παλαιό δίκτυο του οικισμού, ήτο χωρίς χαρτογράφηση & χωρίς καμία άλλη πληροφορία για την δομή του, λειτουργούσε ως μια ενότητα με χειρισμό μόνο από την κεντρική δεξαμενή. Η απομόνωση και η σταδιακή ακύρωση του παλαιού δικτύου μπορούσε να γίνει με χειρισμούς μόνο από ένα σημείο. Το αντίθετο με το νέο δίκτυο, στο οποίο μπορούν να απομονωθούν πολλά τμήματα του, με χειρισμούς στο εσωτερικό του.

Επιπλέον το παλαιό δίκτυο του οικισμού δεν μπορούσε να εκκενωθεί και να καθαριστεί πράγμα απαραίτητο διότι υπήρχαν πολλά τερματικά και προβληματικά σημεία.

Τα “παραδοσιακά” πλακόστρωτα του οικισμού πριν την κατασκευή του έργου ήταν σε κακή κατάσταση με αποσύνθεση σε πολλές των περιπτώσεων, ποικίλων τύπων & ειδών με ανομοιόμορφη αρμολόγηση, φθαρμένα με τον χρόνο, με βυθίσματα σε πολλές θέσεις (ακόμα και στην κεντρική πλατεία), πέτρες με μπετό και χώμα ανακατεμένα, τα οποία δεν μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως στα πλαίσια της κατασκευής ενός δικτύου ύδρευσης. Αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλου έργου και άλλης υπηρεσίας.

Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης δεν αντικαθίσταται με το παρόν έργο διότι η χρηματοδότηση αφορά μόνο αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  και χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων (όπως ο Μανταμάδος) στην παρούσα φάση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στην πλατεία του οικισμού ήταν απαραίτητες διότι δεν υφίστατω δίκτυο αποχέτευσης παρά πέτρινη τάφρος κατασκευής της δεκαετίας του 1950 μπαζωμένη χωρίς δυνατότητα απορροής, με αποτέλεσμα σημείο της πλατείας να είχε μετατραπεί σε απορροφητικό βόθρο, με συσσώρευση λυματολάσπης για μεγάλο και άγνωστο χρονικό διάστημα.

Η κατασκευή δικτύων από μόνη της συνιστά όχληση σε οικισμούς, με μονοδρομήσεις οδών, τροποποίηση κυκλοφορίας, διακοπή υδροδότησης όπως γίνεται σε όλες τις περιοχές που κατασκευάζονται έργα ύδρευσης π.χ.: Μυτιλήνη, Αγιάσος, Πολιχνίτος.

Η περαιτέρω όχληση η οποία δεν δικαιολογείται και υφίσταται δεν μπορεί να ακυρώσει την προσπάθεια της ΔΕΥΑΛ για αντικατάσταση ενός δικτύου παλαιωμένων αμιαντοσωλήνων με νέο σύγχρονο και την παροχή υγιεινού νερού στον οικισμό

Επιπλέον η προσπάθεια της ΔΕΥΑΛ ειδικότερα για τον οικισμό Μανταμάδου επεκτείνεται στην αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων στις γεωτρήσεις, καθαρισμό δεξαμενών, αντικατάσταση βανών στην κεντρική δεξαμενή, μόνιμη παρουσία συντηρητών (υδραυλικών & ηλεκτρολόγων), χλωρίωσης, τακτικές  χημικές αναλύσεις, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην κάτω γειτονιά του χωριού και στην κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στον κεντρικό δρόμο έργο που τελεί υπό ανάθεση.